PODMÍNKY
STAV:
NESPÁROVANÉ DOKLADY:
v
FULLTEXT:
HODNOTY
 
SPOLEČNOST INVESTORA Not filtered
ÚČETNÍ OBODOBÍ Not filtered
TYP DOKLADU Not filtered
ČÍSLO DOKLADU Not filtered
ÚČET Not filtered
NÁKLADOVÉ STŘEDISKO Not filtered
MD Not filtered
DAL Not filtered
IČO DODAVATELE Not filtered
DODAVATEL Not filtered
STAV Not filtered
ČÍSLO ZAKÁZKY Not filtered
INVESTIČNÍ POŽADAVEK Not filtered
SPOLEČNOST ŽADATELE Not filtered
ZEMĚ Not filtered
ROK REALIZACE Not filtered
TYP INVESTICE Not filtered
STAV REALIZACE VÝBĚRU DODAVATELE Not filtered
STAV INVESTIČNÍHO POŽADAVKU Not filtered
VÍTĚZNÝ DODAVATEL Not filtered
PROJEKT Not filtered
VÍTĚZNÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. NEUPLATNĚNÉ DPH Not filtered
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČ. NEUPLATNĚNÉ DPH Not filtered
No data to display