PODMÍNKY
ROK REALIZACE:
TYP INVESTICE:
KATEGORIE INVESTICE:
STAV INVESTIČNÍHO POŽADAVKU:
NÁKLADOVÉ STŘEDISKO:
SLEDOVANÝ:
v
FULLTEXT:
POLOŽKY
STAV Not filtered
ID DescendingNot filtered
SLEDOVANÝ Not filtered
SPOLEČNOST ŽADATELE Not filtered
NÁZEV INVESTICE Not filtered
POPIS INVESTICE Not filtered
SPOLEČNOST INVESTORA Not filtered
ZEMĚ Not filtered
KS Not filtered
KATEGORIE INVESTICE Not filtered
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH Not filtered
ROK REALIZACE Not filtered
OBNOVA / NOVÁ Not filtered
PROJEKT Not filtered
ODŮVODNĚNÍ REALIZACE INVESTICE Not filtered
% ČERPÁNÍ Not filtered
ke schválení ředitelem ICT00000001
Poliklinika s.r.o.
Pracovní stanice s tiskárnou
Zdravotní a.s.CZ
1
ICT
32,000.00 Kč
2020
obnova 
Prev1Next v