POLOŽKY
 
ID Not filtered
SPOLEČNOST ŽADATELE Not filtered
SPOLEČNOST INVESTORA Not filtered
NÁZEV INVESTICE Not filtered
STAV DÍLČÍHO PLNĚNÍ Not filtered
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH Not filtered
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČ. NEUPLATNĚNÉ DPH Not filtered
VÍTĚZNÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. NEUPLATNĚNÉ DPH Not filtered
PŘEDPOKLÁDANÁ VS. VÍTĚZNÁ CENA Not filtered
VÍTĚZNÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH Not filtered
CELKOVÝ POČET Not filtered
% ČERPÁNÍ Not filtered
No data to display